Nödvärnsrätten - Östersunds Jeet Kune Do Klubb - ÖJK - Kampsport - IdrottOnline Klubb
Hoppa till sidans innehåll

INFORMATION OM SJÄLVFÖRSVAR & NÖDVÄRNSRÄTTEN


Det åligger instruktörer och ledare, som undervisar i självförsvar att informera om gällande rätt till nödvärn enligt brottsbalken. 

Självförsvar är allt du gör för att skydda och försvara dig mot alla typer av fysiska och psykiska attacker. 

Det finns många användbara sätt att skydda sig mot ett angrepp. T.ex. flytta sig undan angreppet, ducka, skrika för att få uppmärksamhet från andra, sparka, kasta omkull eller slå en motståndare. Allt som du kan komma på för att försvara dig räknas som självförsvar. 

Dock är det viktigt att ditt försvar står i rimlig proportion till det angrepp som du blivit utsatt för. 

Det är även viktigt att du inte har en överlägsen attityd och/eller på något sätt provoserar. Detta kan ju bland annat göra du "skapar bråk" eller att du underskattar din angripare och att det du kan inte räcker till då du triggar upp angriparen att anstränga sig mer. Så ha alltid ett på alla sätt taktiskt uppträdande om du skulle hamna i en nödvärnssituation. Både psykiskt och fysiskt (t.ex. provosera inte fram oönskat beteende eller trigga upp mera redan oönskat beteende, ha alltid ryggen fri, se till att stå så endast en kan attackera dig om det är flera angripare och håll hela tiden uppsikt över alla.) 

OBS! Underskatta ALDRIG en person som attackerar oavsett.

Bland de tekniker du har möjlighet att få lära dig ingår det många som är väl lämpade att använda i en situation där du behöver försvara dig själv. Användbara tekniker är bl.a. blockeringar, frigöringar samt nedtagningar med kontrollgrepp.

Förutom de självförsvarsbetonade teknikerna så finns det flera tekniker som är bättre lämpade för tävling.

Vad säger lagen om självförsvar? 

Det de flesta till vardags kallar självförsvar kallas i lagtexten "nödvärn". Nödvärn tas upp i Brottsbalkens 24 kapitel §1. 

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. 

Rätt till nödvärn föreligger mot 

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtages på bar gärning, 

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 

Det händer att det kan vara svårt att förstå vad det som står i en lagtext betyder. Så på ett enklare sätt kan man säga samma sak såhär: 

Tre villkor för nödvärnsrätt 

1. Det skall föreligga ett angrepp 

2. Det skall vara aktuellt 

3. Försvaret skall vara nödvändigt 

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att rätt till nödvärn skall föreligga. 

Noggrannare förklaring av lagtexten 
Påbörjat innebär att angreppet pågår. Slaget, sparken eller tillhygget (d.v.s. slagsak/vapen) är på väg mot målet. Handen är på väg att gripa eller har redan gripit tag. Det är även påbörjat när angriparen klart är på väg mot offret. 

Överhängande innebär att angreppet inte har påbörjats men det är mycket närstående i både tid och rum. 

T.ex. angriparen hotar att angripa och är så nära att han har möjlighet att sätta hotet i verket. Det måste även uppfattas som troligt att angriparen menar allvar med hotet. 

Brottsligt angrepp innebär att det finns ett uppsåt och att fängelse kan följa på gärningen. En ofrivillig "knuff" utan uppsåt (som ej var meningen) ger ej rätt till nödvärn.

Person innebär vilken person som helst. Det kan vara du själv eller annan person. Om någon blir angripen och har rätt till nödvärn, har var och en som kommer till hjälp samma nödvärnsrätt. 

Egendom innebär all egendom oavsett vem som äger egendomen. Du kan dock inte hindra någon att angripa sin egen egendom med stöd av nödvärn. 

Bar gärning innebär att du måste se tillgreppet. Nödvärn gäller bara i direkt anslutning i tid till bar gärning. 

Rum, hus, gård eller fartyg, anses som en fullständig uppräkning av samtliga utrymmen och platser (t.ex. bil, tält, husvagn). Gård behöver ej vara inhägnad. 

Försöker tränga in i hus... = att du har rätt att stoppa någon som vill in på området eller i lokalen om du vet att personen inte får vistas där av någon orsak. 

Den som olovligen trängt in i... = att du får avlägsna (avhysa) den som olovligen har tagit sig in på området eller i lokalen. 

Bostad = Att du bor, sover eller vistas på denna plats. Det kan vara ett eller flera rum, ett tält, husvagn eller annan plats där du tillfälligt bor. Man måste bo lagligt. Det behövs inte ett hyreskontrakt för att det skall räknas som bostad. Då det gäller bostad har du rätt att avlägsna en person oavsett om denne är där lovligen eller olovligen om personen vägrar att gå när du säger till. 

Angreppets beskaffenhet = Det sätt som angreppet utförs på och hur kraftigt det är och om det är med tillhyggen eller vapen. 

Det angripnas betydelse = Hur betydelsefullt (värdefullt) det angripna är. Är det en människa finns det givetvis ingen begränsning av hur betydelsefull denne är. När det gäller egendom, materiella ting, får du använda betydligt mindre våld i nödvärn än när det gäller försvar av en eller flera människor. 

Proportionalitetsprincipen 
Innebär att angrepp och försvar måste stå i rimlig proportion till varandra.

Ju mer våld som används i angreppet desto mer våld kan krävas för att klara ett försvar. Du har inte rätt till nödvärn längre än angreppet pågår. Då angreppet upphör, upphör även rätten till nödvärn. 

Du bör utgå från att använda så lite våld som möjligt och ändå uppnå målet att avvärja angreppet.

Använd aldrig mer våld än absolut nödvändigt för att försvara dig. 

 

   
   

 

Uppdaterad: 14 DEC 2017 16:19

Postadress:
Östersunds Jeet Kune Do Klubb - Budo och Kampsport
Box 384
83125 Östersund

Besöksadress:
Idrottens Hus, Sollidenvägen 62B
83139 Östersund

Kontakt:
Tel: +46 (0)767 866 255
E-post: This is a mailto link

Se all info